9.12.19

 

Eakate sportimise teenus

 

Teenuse eesmärgiks on luua eakatele treenimisvõimalus, mis aitab säilitada ja parandada elukvaliteeti, muudab eakad aktiivseks ja tugevdab tervist. Teenusele õigustatud isikud on vanuses alates 65 eluaastast. Teenus võimaldab käia kolmel korral nädalas treeningutel Jõhvi spordikeskuses. Teenust taotlev isik esitab vormikohase avalduse sotsiaalteenistusele, kes kontrollib õigust teenusele ja edastab andmed teenuse osutajale. Teenuse saajale on osutatav teenus tasuta.

 

Info telefonil 336 3773, 53068566, eakate-ja puuetega inimeste spetsialist Kersti Vihmann