7.09.20

Koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks Jõhvi valla haldusterritooriumil kehtivad järgmised ajutised piirangud:

  • Alates 24. augustist kuni 13. septembrini 2020 toimub Jõhvi vallavalitsuses kohapeal elanike vastuvõtt ainult eelregistreerimisega või äärmisel vajadusel.
  • Teenistujate ja klientide ohutuse tagamiseks on vallamaja uksed kinni. Kliendid saavad vallamajja ainult helistades uksekella. Isik annab eelnevalt administraatorile info kelle juurde soovib vastuvõtule minna. Klientidel peab majja sisenedes mõõtma kehatemperatuuri, nad on kohustatud desinfitseerima käsi ja kandma maski. Eesmärk on üldjuhul teenindada kliente elektroonselt ja telefoni teel, et viia otsekontaktid miinimumini. Kliendiga otsekontakt on ainult äärmisel vajadusel kui muul viisil ei ole võimalik teenust osutada. 
  • Kõik valla asutused järgivad rangelt oma töö korraldamisel Terviseameti poolt antud soovitusi, täpsem info on leitav veebilehel https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/
  • Jõhvi Lasteaedades võetakse lapsi vastu ukselt, üldjuhul on lapsevanemate sisenemine lasteasutusse keelatud seni kuni nakkusohtlik periood on möödas. 
  • Jõhvi valla põhi- ja huvikoolides alustatakse õppetööd algaval õppeaastal kontaktõppe vormis alates 7. septembrist 2020, kui epidemioloogiline olukord Jõhvi vallas seda võimaldab. 
  • Jõhvi Keskraamatukogus toimub kuni 14. septembrini 2020 teavikute laenutus ainult kontaktivabalt, piiratud on arvutikasutamine (saab kasutada etteregistreerimisel ja vajaduse põhiselt, ehk siis ainult oluliste teenuste kasutamiseks nagu e-MTA, sotsiaalkindlustusamet, töötukassa, kohus jne). Kõik kuni 14.09.2020 raamatukogu ruumides planeeritud üritused jäetakse ära või lükatakse edasi.
  • Kõik avalikud üritused valla haldusterritooriumil ajavahemikul 24.08. kuni 13.09.2020 jäetakse ära.
  • Eakate päevakeskus on suletud kuni 13.09.2020