You are here

AS Uikala Prügila aktsiate võõrandamine

Jõhvi Vallavalitsus kuulutab välja aktsiaseltsi Uikala Prügila enamusosaluse (52,5%) – 2625 nimelise aktsia ühise paketina võõrandamise avaliku kirjaliku enampakkumise korras järgmistel tingimustel:

  • vara alghind on 1 706 250 (üks miljon seitsesada kuus tuhat kakssada viiskümmend) eurot,
  • tagatisraha suurus on 170 625 eurot, mis peab olema laekunud enampakkumise ajaks vallavalitsuse arveldusarvele nr 221010951025 (Swedbank) või peab olema esitatud krediidiasutuse tagasivõtmatu garantii sama summa ulatuses;
  • osavõtutasu suurus on 100 eurot mis peab olema laekunud enampakkumise ajaks vallavalitsuse arveldusarvele nr 221010951025 (Swedbank);
  • vara ostuhind kuulub tasumisele enne ostu-müügilepingu sõlmimist.

Pakkumised tuleb esitada või saata kinnises ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Keskväljak 4 (postiindeks 41595) hiljemalt 20. septembri 2011 kella 11.00ks, ümbrikule lisada märgusõna “Uikala prügila aktsiad”.
Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • pakkuja nimi ja postiaadress, füüsilise isiku puhul isikukood, juriidilise isiku puhul registrikood;
  • vormikohane avaldus enampakkumises osalemiseks (avalduse vorm saadaval Jõhvi Vallavalitsuses või valla kodulehel www.johvi.ee);
  • tõend osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta või krediidiasutuse tagasivõtmatu garantii;
  • pakkuja poolt pakutav hind numbriliselt ja sõnadega;
  • pakkumise esitaja allkiri, esindaja puhul lisatud volikiri.

Pakkumiste avamine toimub 20. septembril 2011 Jõhvi Vallavalitsuses algusega kell 11.15.
Lisainfo: vallavanem Tauno Võhmar tel 501 3506 või e-post johvi@johvi.ee.

Undefined