You are here

KEPIKÕNNI karikasari JÕHVI 2011

Juhend PDF formaadis

Naudi oma pere ja  sõprade seltsi aktiivses ja tervislikus ühises tegevuses. Sportlik ajaviide värskes õhus loob hea meeleolu ja kosutab tervist. Lisaks tervisele ja lustile saad oma sportlikke võimeid proovile panna ja teistega mõõtu võtta.

Juhend
Mõisted:
Sari – Jõhvi valla kepikõnni sari JÕHVI karikale!
Korraldaja – Jõhvi Vallavalitsus
Etapp – Sarja osavõistlus Jõhvi valla teedel, parkides ja metsades toimuv 2-5 km kepikõnd.
Võistkond – neljaliikmeline sarjas osalejate rühm, kes on registreerunud Sarjale ettenähtud korras ja kasutab vabalt valitud nime.
Osaleja – Tervisekõnnil osaleva Võistkonna liige, füüsiline isik. Sarjale registreerumisega nõustub käesoleva juhendi tingimustega
Üksikosaleja – iga kepikõnnist lugu pidav isik, kes soovib mõnusas nõrgalt võistluslikus keskkonnas harrastada kepikõndi. Osaleb üksinda, üldarvestuse punkte ei saa, kuid võib alati loota eriauhinnale!
Partner – Korraldaja poolt kaasatud äriühing, kes toetab Sarja korraldamist ja läbiviimist rahaliste ja mitterahaliste vahenditega
 
1.  Võistkonna liikmed ja koosseis
Võistkonna liikmete osas ei ole soolisi, vanuselisi ega muid piiranguid. Võistkonnas peab olema registreerumisel 4 (neli) liiget ja nende koosseisu saab muuta sarja kestel 2 (kahe) liikme võrra, mis toob kaasa karistuspunktid (vt punktide jaotus). Üks inimene tohib kuuluda vaid ühte Võistkonda.

2.  Võistkonna nimi
Võistkonna nimi peab vastama headele kommetele ega olema halvustav või solvav.

3.  Registreerimine ja registreerimistasu
Registreerimistasu on 5 EUR Võistkonna kohta etapil (Võistkond või selle esindaja võib tasuda ülekandega kogu sarja etappide eest 40 EUR, osavõtu tasu laekub Jõhvi Vallavalitsuse arvele Swedbank 221010951025). Registreerimistasu ei tagastata Võistkonna kustutamisel nimekirjast. Registreerimine peab olema teostatud  hiljemalt 10. juuniks 2011 kell 15.00. Registreerimistasu tasutakse samaks kuupäevaks. Pärast registreerimise aja lõppu ja enne esimest etappi registreerimise lisatasu 20% (6 EUR etapi kohta). Võistkonna lisandumisel alates karikasarja hilisematest etappidest osalustasu ei muutu.
Registreerimistasu sisaldab osalemisõigust 8 Etapil ja selle juurde kuuluvat teenindust.
Registreerimine toimub hardi.raiend@johvi.ee . Info ja võistkondade tutvustused sarja kodulehel www.facebook.com/ida.virumaa.sobrad/Üritused-Kepikõnni sari JÕHVI 2011.

4. Sarja kirjeldus
Kepikõnni sari JÕHVI karikale toimub Jõhvi valla teedel, parkides, terviseradadel.
Sarja moodustab 8 etappi.
Etappide toimumise ajad 2011 suvel-sügisel:

 1. 14.juuni – Jõhvi-Kukruse kergliiklus tee, Edise mõis – 5 km,  asfalt
 2. 28.juuni – Jõhvi Kontserdimaja etapp – kuni 2 km, Jõhvi park
 3. 12.juuli – Tammiku aleviku tänavad ja pargid – kuni 3 km, vahelduv pinnas
 4. 26.juuli –  Jõhvi pargi Terviserajad, Pargi lava – kuni 2,5 km, asfalt, pinnas
 5. 09.august – Jõhvi pargi Terviserajad, lasteaed Pillerkaar – kuni  3  km, vahelduv pinnas
 6. 23.august – Malmi-Juubeli-Pargi ring – 4 km, asfalt, kruus
 7. 20. september - Tammiku tänavad, pargid ja metsikud kohad – 3 km, vahelduv pinnas
 8. 04.oktoober – Valge Hobu ring, Trahteri ees – sprint 1,5 km, asfalt – LÕPUPIDU!


5. Võistluse käik
Võistluse start esimesele võistkonnale antakse kell 18.15, stardiintervall 1 minut. Start toimub stardikella järgi. Stardi- ja finishi aeg fikseeritakse (vt. Punkt 8).  Start avatakse kell 18.15 ja suletakse kell 20.30. Finiš suletakse kell 21.00
Raja läbimise ajal peavad Osalejad järgima Liikluseeskirja nõudeid!

6. Osalemiskordade arvestus
Korraldaja poolt antakse igale osalejale enne esimest etappi personaalne number. Numbri saab kätte registreeringu alusel. Personaalse numbri alusel toimub osaleja osaluskordade ja tulemuste arvestus kogu hooaja vältel.
Kui Korraldaja tuvastab, et number on antud kasutada mõnele teisele isikule, on Korraldajal õigus tühistada kogu Võistkonna tulemus etapilt, millel tuvastati numbri üleandmine ja korduval rikkumisel Võistkonna kogu tulemus. Mäng olgu aus!

7.  Võistkondade kustutamine nimekirjast
Korraldajal on õigus kõrvaldada Sarjast Võistkond, kes rikub Juhendi tingimusi meeldetuletustest hoolimata. See lõpetab ka Osalejate õiguse osaleda Etappidel.
Osalejatel on õigus Võistkonna sisese üksmeelse otsuse alusel loobuda Sarjal osalemast. Korraldaja kustutab sellest tulenevalt Võistkonna osalejate nimekirjast.

8. Punktide jaotus etapil ja summeerimine sarja arvestuses:
Iga Etapi eest saab Võistkond 10 punkti. Selleks, et Võistkond loetaks etapil osalenuks ja teeniks 10 punkti, on vaja, et stardi ja finiši lahtioleku aja jooksul oleks raja läbinud vähemalt 3 (kolm) liiget (tulemus fikseeritakse kolmanda liikme finiseerimisel). Kui võistkond lõpetab kahe liikmega, saab ta protokolli 7 punkti. Ühe liikmega lõpetamine annab 3 punkti.
Vahetuse tegemine erineval etapil (võrreldes eelregistreerimise nimekirjaga) saab võistkond etapilt -2 karistuspunkti iga vahetuse eest.
Näiteks: Võistkonda on registreeritud 4 inimest, etapile saavad erinevatel põhjustel tulla 2 liiget. Valik –

 1. kas teenida -2 punkti karistust (kokku 8 punkti) ja võtta kampa uus liige, kes pole osaline teistes võistkondades.
 2. lõpetada kaheliikmelise võistkonnana ja saada 7 punkti!
 3. lõpetada üheliikmelise võistkonnana ja saada 3 punkti! Või võtta kaks UUT liiget ja saada 6 punkti! (vt. Punkti 1. lõppu)

Pidevat arvestust peetakse Jõhvi Vallavalitsuse kodulehel „Sport ja vaba aeg“, mis on avalik.
Seega ei ole nõutav, et Võistkonna liikmed kõnniksid koos, aga loomulikult tuleb see kambavaimule ainult kasuks. Parim Võistkond on see, kes on kogunud enim punkte.
Raja läbimise kiirus ei ole kunagi prioriteeti andvaks faktoriks!
Kui selle arvestuse tulemusel on võrdse tulemusega rohkem kui üks Võistkond, siis loositakse peaauhind enim punkte kogunud Võistkondide vahel.
Autasustamisel ja/või loosimisel peab Võistkonna esindajad (vähemalt 3) olema kohal. Vastasel korral toimub ümberloosimine.
Autasustamine toimub pärast viimast etappi Valge Hobu trahteris.

9. Auhinnad ja meened
Peaauhind
Peaauhinnaks on Jõhvi valla poolt – JÕHVI KARIKAS 2011. Peaauhinnale lisandub rahaline preemia esimesele kolmele võistkonnale.
Lisaks peaauhinnale on tervisekõnni partneritelt ja toetajatelt Võistkondadele ja Osalejatele muid auhindu ja meeneid.

10.  Austus kaaskondsete vastu ja heakord
Osalejad on tähelepanelikud ja abivalmid kõigi Tervisekõnnil osalejate suhtes. Samuti järgivad nad heakorra tavasid ja keskkonnasõbralikkust.

11. Osalejate teavitamine tulemustest
Võistkondade osaluskordade arvestust näeb iga Osaleja Sarja ametlikul kodulehel www.facebook.com/ida-virumaa.sobrad – Üritused – kepikõnni sari JÕHVI KARIKAS 2011 ja Jõhvi vallavalitsuse kodulehel www.johvi.ee

Peakorraldaja Jõhvi Vallavalitsus
Hardi Raiend hardi.raiend@johvi.ee  tel. 53092640

Undefined