You are here

Meiliaadress tagasiside@johvi.ee

Alates tänasest on vallakodanikel võimalus oma ettepanekuid, teateid, tagasisidet, kriitikat ja ka kiitmist edastada meiliaadressil tagasiside@johvi.ee.
Vallavanem Martin Repinski ütles, et e-aadress loodi sellepärast, et Jõhvi inimestega tõhusamalt suhelda ja asjaajamist kiiremini korraldada: „Meie eesmärk on vallaelanike rahulolu oma kodukohaga, seepärast soovime teada nende ettepanekuid ja saada tagasisidet vallas toimuva kohta. Loomulikult võib edastada nii konstruktiivset kriitikat kui ka kiitust, kui selleks on põhjust.“

Undefined