You are here

Metsatulekahjude ennetamiseks Jõhvi valla haldusterritooriumil VÕÕRAS METSAS VIIBIMISE keelamine

Aluseks võttes metsaseaduse § 35 lõike 2 punkti 2 on Jõhvi Vallavalitsus andnud 27. juulil 2010 korralduse nr 884, mis KEELAB metsatulekahjude ennetamiseks Jõhvi valla haldusterritooriumil VÕÕRAS METSAS VIIBIMISE (v.a teenistusülesannete täitmiseks).