You are here

Küsitlus: ootused metsanduse arengukavale

Hea metsasõber!
 
Sügisel alustatakse uue metsanduse arengukava koostamisega. See kava 
paneb järgmiseks kümnendiks paika sihid, mille poole metsanduses 
riiklikult püüelda. Praegune avalik arutelu näitab, et huvi metsa vastu 
on suur. Paljud inimesed soovivad kaasa rääkida selles, milliseid 
lahendamist vajavaid probleeme nad näevad või milline peaks Eesti 
metsandus olema. Et metsanduse arengukava saaks nendele küsimustele 
vastata, pakub Keskkonnaministeerium kaasaarvamise võimalust kõigile 
soovijatele.
 
Selleks tehakse metsanduse arengukava alusuuringu raames küsitlus, mille 
ülesandeks on luua võimalikult laialdane ülevaade sellest, mida erinevad 
huvirühmad metsa puhul oluliseks peavad. Kogutud vastuseid koondatakse 
nii, et erinevad väljatoodud probleemid leiavad kajastamist. Oluline ei 
ole, mitu korda ühte ja sama probleemi välja tuuakse, vaid ülevaate 
laiahaardelisus.
 
Kaasa on oodatud arvama ettevõtjad, kodanikuühendused, teadlased, 
metsaomanikud, kultuuritöötajad, üksikisikud ja kõrvaltvaatajad – kõik, 
kes soovivad. Küsimustele tuleks vastata lühidalt ja nö oma sõnadega, 
nii, et tunnete end mõtteid väljendades vabalt. Arvamusavaldus võiks 
samas olla lühike ja konkreetne, jäädes umbes poole lehekülje piiresse.
 
Küsitluse leiate 
Undefined