You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi lastekaitse spetsialisti ametikoha täitmiseks

Lastekaitse spetsialisti ametikoha eesmärgiks on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks.
 
Nõuded kandidaadile: 
 • sotsiaaltöö kõrgharidus;
 • alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • varasem kogemus laste ja peredega töötamisel;
 • teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustikutööst;
 • hea meeskonnatöö oskus;
 • baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
 • hea arvuti kasutamise oskus;
 • eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine suhtlustasandil;
 • olema avatud koostööks ja väga hea suhtlemis-ja kuulamisoskusega, heatahtlik, empaatiavõimeline, algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud;
 • suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, olema hea pingetaluvusega ja paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst lastekaitse spetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Sirli Tammiste, e-posti aadress: sirli.tammiste@johvi.ee.
 
Dokumendid esitada 19. veebruariks 2018 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse lastekaitse spetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi@johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3751 või 53474238.
 
Pakume:
 • Motiveerivat töötasu;
 • võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendõppe ja koolituste (sh töönõustamise) võimalusi;
 • tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
 • 35 kalendripäeva põhipuhkust;
 • meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi.
 
Kui oled elurõõmus, valmis väljakutseteks lastekaitsevaldkonnas, Sa ei pelga töös ettetulevaid raskusi ning Sul on eluterve huumorimeel oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga.
Undefined