You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi õigusnõuniku ametikoha täitmiseks.

Õigusnõuniku ametikoha eesmärgiks on tagada vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja -valitsuse liikmete ning kantselei õigusalane teenindamine, sh ametiisikute informeerimine kehtivast ja muutuvast seadusandlusest.
 
Nõuded kandidaadile: 
 • omama õigusalast kõrgharidust (magistri tase);
 • valdama eesti keelt C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ja vene keelt suhtlustasandil, asjakohase sõnavara oskusega;
 • omama põhjalikke teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada; 
 • omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast ja Euroopa Liidust; 
 • omama arvuti kasutamise oskust kasutusel olevate programmide (Microsoft Office, meilid, internet) käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes;
 • eelise annab vastav töökogemus omavalitsusasutuses.
 
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad; 
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
 
Konkursi kontaktisik on Aleksei Naumkin, e-posti aadress aleksei.naumkin[ät]johvi.ee.
 
Dokumendid peavad olema laekunud eesti keeles hiljemalt 23. oktoobri 2017 kella 12:00ks Jõhvi Vallavalitsusse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 (ümbrikule märkida „Jõhvi Vallavalitsuse õigusnõunik“) või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[ät]johvi.ee (teema „Jõhvi Vallavalitsuse õigusnõunik”).
Lisainfo telefonidel 336 3740 või 5332 2284.
Undefined