You are here

Audes LLC OÜ saasteloa taotluse menetlemine

Keskkonnaamet on esitanud Jõhvi Vallavalitsusele AUDES LLC OÜ õhusaasteloa taotlusmaterjalid arvamuse saamiseks. Õhusaasteluba taotletakse Jõhvi linnas aadressil Pae 3a (katastritunnus 25301:002:0149) asuvale käitisele. AUDES LLC OÜ on heli- ja videosalvestus- või taasesitusseadmeid (kõlarid, sagedushääldid, jaotusfiltrid, trafod jm) tootev ettevõte. Tootmisprotsessid ettevõttes on seotud puitpindade kruntimis-, värvimis- ja lakkimistöödega.
 
Undefined