You are here

HEV ruumide ehitus

Jõhvi Vallavalitsus kuulutas riigihangete registris 12.06.2017 korraldusega nr 2425 välja lihthanke "HEV ruumide ehitus"  ja kutsub potentsiaalseid pakkujaid esitada hankedokumentidele vastav pakkumus 21.06.2017 kella 11:00ks.