You are here

Ida päästekeksu kutsub ohutusalasele teabepäevale „Kodu tuleohutus“.

Ohutuspäeval ootame MTÜsid, külaseltse jne ning ka kõiki  huvilisi, keda huvitavad järgmised teemad:
  1. Ehitusload ja teatised
  2. Kasutusload ja teatised
  3. Tuleohutuskujad ja meetmed
  4. Tuletõkkesektsioonid
  5. Kütteseadmed
  6. Hoonete tuleohutus
  7. Väline tulekustutusvesi.
Ohutuspäeva korraldame Ida päästekeskuses II korrusel (Rahu 38, Jõhvi) , 31.05.2017 kell 14.00.
 
Kristina Kazmin
*Päästeamet*
Ida päästekeskus
Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Undefined