You are here

JÕHVI KULTUURI- JA HUVIKESKUS OTSIB NOORTEKESKUSESSE NOORSOOTÖÖTAJAT-ROBOOTIKA RINGI JUHENDAJAT

TÖÖÜLESANDED:
noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine;
noorsootöö alaste projektide kirjutamine ja juhtimine;
robootika ringi juhendamine ja võistlustel osalemine.
Noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine.
 
NÕUDMISED KANDIDAADILE:
Soovituslik kõrgharidus noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal;
eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele ja inglise keele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
hea arvuti kasutamise oskus (teksti- ja tabeltöötlusprogrammid);
noorsootöö- ja lastekaitse seaduse tundmine;
väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge pingetaluvus;
valmisolekut õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel;
iseseisvalt töötamise oskus, ettevõtlikkus ja loomingulisus;
hea noortega kontakti saamise oskus.
       
KASUKS TULEB:
orienteeritus meeskonnatööle;
aktiivsus;
projektijuhtimise kogemus;
noortega töötamise kogemus.
 
OMALT POOLT PAKUME:
rutiinivaba tööd;
erialaseid täiendkoolitusi  sh. robootika koolitus;
meeldivat kollektiivi.
 
KANDIDEERIMISEKS ESITADA JÄRGMISED DOKUMENDID:
kirjalik avaldus;
elulookirjeldus ja töö- või teenistuskäik;
konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
 
Tööle asumise aeg alates 1.veebruar 2017
 
Dokumendid palume esitada 22. jaanuariks 2017 Jõhvi Kultuuri– ja Huvikeskusele aadressil Pargi 40, 41595 Jõhvi, märgusõna „Noorsootöötaja konkurss“ või e-posti aadressil info@huvikeskus.info.
Täiendav info tel 5628 5780 (Jõhvi noorsootöötaja).
Undefined