You are here

Sompa tn 48E, Sompa tn 48G, Sompa 40 tee II, Toominga, Veejooksu, Laane 3 ja Mäepõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Jõhvi Vallavalikogu kehtestas 15.04.2010 otsusega nr 41 Jõhvi valla, Sompa tn 48E, Sompa tn 48G, Sompa 40 tee II, Toominga, Veejooksu, Laane 3 ja Mäepõllu kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (koostanud BF Projektibüroo OÜ, töö nr 797/07). Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee