You are here

Haldusreform

 
Kuna Jõhvi Vallavolikogu lõpetas 20. oktoobri 2016 otsusega nr 220 liitumisläbirääkimised Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallaga ning Toila Vallavolikogu lõpetas 26. oktoobri 2016 otsusega nr 89 liitumisläbirääkimised Jõhvi vallaga rahvaküsitlust ei korraldata.
 
 
Ühinemisläbirääkimised aadressil http://uusjohvi.weebly.com

 

Jõhvi, Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vald peavad liitumisläbirääkimisi. Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 lg 6 punkti 3 kohaselt tuleb välja selgitada elanike arvamus haldusterritoriaalse korralduse muutmise suhtes.

Jõhvi Vallavalitsus korraldab sellekohase Jõhvi valla elanike arvamuse väljaselgitamise ajavahemikul 3. – 6. novembril 2016, sellest:

o   elektroonilise küsitluse veebikeskkonna VOLIS kaudu 3. ja 4. novembril 2016, algusega 3. novembril 2016 kell 00:01 ja lõpuajaga 4. novembril 2016 kell 20:00;

o   küsitluse läbiviimine küsitluspunktis 5. ja 6. novembril 2016, mõlemal päeval kell 9:00 – 17:00.

Link elektrooniliseks hääletuseks ilmub tähtaegselt käesolevasse rubriiki, eraldi lingina.

Küsitluspunkti asub kaubanduskeskuses Jewe, aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 8, II korrusel.