You are here

Jõhvi Vallavalitsus võtab tööle sekretär-asjaajaja

Sekretär-asjaajaja töökoha eesmärgiks on Jõhvi Vallavalitsuses (kui ametiasutuses) teabehalduse korraldamine dokumendihalduse kaudu peamiselt dokumendihaldussüsteemi abil ja dokumendihalduse korraldamine. Sekretär- asjaajaja tagab sise- ja välisklientide teenindamise ning toetab oma pädevuse piires juhtkonna tegevust.

 

Ametijuhendiga on võimalik tutvuda valla veebilehel www.johvi.ee (vallavalitsus – ametijuhendid).

 

Sooviavaldus tööle asumiseks koos elulookirjeldusega ning muud dokumendid, mida soovitakse esitada saata elektroonselt (avaldus digitaalallkirjastatult) aadressile johvi[at]johvi.ee või esitada hiljemalt 27. juuliks 2016 kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595.

 

Täiendav info tel 336 3746 või 525 3825

Undefined