You are here

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Jõhvi Spordikooli direktori ametikoha täitmiseks.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • kompetentsid personali ja ressursside juhtimises ning õpikeskkonna kujundamises (soovitavalt spordivaldkonnas);
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
 • vastutustunne, algatus-, otsustus-, analüüsi- ja planeerimisvõime;
 • täpsus ja korrektsus;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest, oskus koostada spordikooli eelarvet;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vene ja inglise keel suhtlustasemel;
 • arvuti kasutamise oskus.

Kandideerijatel esitada:

 • kirjalik avaldus;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • visioon spordikooli juhtimisest, majandamisest ja töökorraldusest;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. detsembri 2015 kuni kella 12.00ks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi märgusõna „Jõhvi Spordikooli direktori konkurss“ või e-posti aadressil johvi[at]johvi.ee.
Täiendav info 5284370 või tiina.kullama[at]johvi.ee

Undefined