Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsuse arhiivifondid

 • Jõhvi Vallavalitsus
 • Jõhvi Vene Põhikool
 • Jõhvi Hooldekodu (kuni 2001.a.)
 • Lasteaed Tuluke
 • Lasteaed Jänku
 • Jõhvi Kunstikool (kuni 2002.a.)
 • Jõhvi linna ja valla Hooneregister
 • Aktsiaselts Jõhvi Restauraator
 • Aktsiaselts Metra Ehitused
 • Kohtutäitur Kristel Maalman (kuni 2004.a.)
 • Ontika Arendus-Koolituskeskus (kuni 2004.a.)
 • Jõhvi Kultuurikeskus
 • Kunstimuuseumi Kohtla-Järve filiaal
 • Kohtla-Järve TSN TK Haridusosakond (Jõhvi koolide palgaandmed)
 • Lastepäevakodu Sipsik(kuni 2002.a.)
 • Aktsiaselts Jõhvi Linnamajandus
 • Jõhvi Vallavalitsus
 • Jõhvi Küla RSN TK
 • Munitsipaalettevõte Tavako
 • Lastepäevakodu Mõmmi
 • Aktsiaselts Askala
 • Jõhvi Muusikakool (kuni 2005.a.osaliselt)

Kõikide hetkel tegutsevate asutuste arhiivid asuvad asutustes. Riiklike tegevuse lõpetanud Ida-Virumaa asutuste arhiivid asuvad üldjuhul Lääne-Viru Maa-arhiivis Rakveres, kuhu alates 30. oktoobrist on üle viidud ka Jõhvi notar Anne Kivendi arhiiv (testamendid ja pärimistoimikud Pärimisregistris Tallinna Linnakohtu juures).

Kontaktinfo: Näituse 23, 44 314 RAKVERE, tel 322 4247, 322 4575 322 4248; faks 322 4234; e-post lviru@ra.ee