Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi moodustatava lasteasutuse Jõhvi Lasteaiad direktori ametikoha täitmiseks.

1. jaanuaril 2013 ühinevad Jõhvi kolm lasteaeda üheks asutuseks Jõhvi Lasteaiad.
Direktori eeldatav tööle asumise aeg on 1. august 2012.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 3 kehtestatud nõuetele,
  • koostöövõime, analüüsi- ja planeerimisoskus,
  • arvuti kasutamise oskus.

Kandideerijatel esitada:

  • kirjalik avaldus,
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad,
  • kandidaadi tegevuskava lasteaedade ühinemise juhtimisel,
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.


Dokumendid palume esitada 9. juuliks 2012 kell 12.00 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi märgusõna „Lasteaia direktori konkurss“ või e-aadressil johvi@johvi.ee.
Täiendav info katrin.tamme@johvi.ee, tel 336 3766.