Sa oled siin

Jõhvi linna Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 17.05.2012 otsusega nr 194 kehtestati Jõhvi linna Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneering (koostanud Jõhvi Vallavalitsus, töö nr DP 5). Detailplaneeringuga tehakse ettepanek planeeringualale nelja uue krundi moodustamiseks. POS 1 krundi pindala on 10733 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% tee ja tänava maa (LT), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (L). Krundil paikneb on olemasolev Saeveski tänav.
POS 2 krundi pindala on 12371 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 50% parkimishoone maa (LG) ja 50% parkimisrajatise maa (LP), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (L). Krundile on lubatud ehitada 2 hoonet (parkimishoone ja abihoone), maksimaalne lubatud ehitusalune pind on 700 m². Lubatud hoone kõrgus on kuni 18 m, korruselisus kuni 5 (lubatud ka üks maa-alune korrus). Kuni parkimishoone väljaehitamiseni võib planeeritavale krundile rajada autoparkla. POS 3 krundi pindala on 3307 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% parkimisrajatise maa (LP), katastri sihtotstarve 100% transpordimaa (L). Krundile on planeeritud suuremate autode ja busside (ka väikebusside) parkla. POS 4 krundi pindala on 2743 m². Planeeritav maakasutuse sihtotstarve on 100% haljasala maa (HP), katastri sihtotstarve 100% üldkasutatav maa (Üm). Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut - parkide ja muruväljakute maa muudetakse POS 1- POS 3 kruntide osas transpordimaaks. Detailplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.