Sa oled siin

Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavolikogu 17.05.2012 otsusega nr 193 kehtestati Jõhvi valla, Jõhvi linna, Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneering (koostanud Eesti Energia AS, töö nr 0950). Planeeringuga antakse POS 1 (Malmi tn 8) krundile ehitusõigus olemasolevate tootmishoonete laiendamiseks ja uute hoonete püstitamiseks. Krundile on lubatud kuni 35 hoone ehitamine kõrgusega kuni 18 m ja korruselisus kuni 5 ning lubatud ehitusalune pind kuni 48 000 m². Maa-alale moodustatakse 5 uut krunti reformimata riigimaa arvelt. POS 2 krundi suurus 16 212 m² ja POS 3 krundi suurus 9 291 m². Mõlema krundi sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (Üh). Detailplaneeringu sihtotstarve - kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT). Krundile on planeeritud teed ja platsid õppeautode harjutusväljaku jaoks. POS 4 krundi suurus 5 725 m², sihtotstarve üldkasutatav maa (Üm). Detailplaneeringu sihtotstarve on haljasala maa (HP). POS 5 krunt moodustatakse reformimata riigimaast ja Pargi 55e krundist. Krundi suurus 16 084 m², sihtotstarve transpordimaa (L). Detailplaneeringu sihtotstarve on tee ja tänava maa (LT) Krunt moodustatakse olemasoleva tee teenindamiseks. POS 6 krundi suurus 2 730 m², sihtotstarve transpordimaa (L). Detailplaneeringu sihtotstarve on tee ja tänava maa (LT). Krunt moodustatakse uue tänava/tee rajamiseks.
Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat Jõhvi linna üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas. Üldplaneeringuga määratud tootmise reservmaa, väikeelamumaa ja garaažide maa muudetakse POS 5 ja POS 6 osas transpordimaaks ning POS 3 ja POS 4 osas üldkasutatavaks maaks.
Detailplaneeringu kehtestamise otsustega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee.