Sa oled siin

Jõhvi valla üldplaneeringu eskiislahendust tutvustava avalik arutelu teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla üldplaneeringu eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 24. aprillil 2012.a kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi). Üldplaneeringu koostamise eesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas, täpsustatakse maakonna teemaplaneeringut, nähakse ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehituslikud tingimused.
Jõhvi valla üldplaneeringu eskiislahendusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda 17. aprillist - 24. aprillini 2012 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris.