Sa oled siin

Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu teise avaliku väljapaneku teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab teistkordselt Jõhvi valla, Edise küla, Edise metsapargi ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.04.2012 – 02.05.2012 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee.
Planeeringuga käsitletav maa-ala asub Edise külas Tallinn-Narva maanteest ca 1,3 km kaugusel ning on suuremas osas jätkuvalt riigi omandis olev reformimata riigimaa. Planeeritava ala suurus on ca 3 ha.  Detailplaneeringu eesmärgiks on metsaala muutmine korrastatud haljas- ja puhkealaks, määrata puhkerajatistele hoonestusala, määrata krundi piirid, krundile juurdepääsud ning lahendada liikluskorraldus. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Jõhvi valla üldplaneeringut maakasutuse sihtotstarbe osas -  maatulundusmaa (metsamaa) muudetakse sotsiaalmaaks.