Sa oled siin

Jõhvi linna, Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu teise avaliku väljapaneku teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab teistkordselt Jõhvi linna, Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 04.04.2012 – 02.05.2012 tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kruntide piirid, moodustada transpordimaa sihtotstarbega krundid ja ehitusõigus avaliku parkla rajamiseks. Planeeritav ala asub Jõhvi linnas ning hõlmab 3. Tartu põik, Tartu maantee ja Tallinn-Narva raudtee vahelist maa-ala, mis on jätkuvalt reformimata riigi omandis olev maa. Planeeritava ala suurus on ca 4 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtestatud Jõhvi linna üldplaneeringu muutmiseks - parkide ja muruväljakute maa muudetakse transpordimaaks.