Sa oled siin

Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 7. märtsil 2012 kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee planeeringute registris. Planeeritav ala hõlmab Metalli tn 2 kinnistut (katastritunnus 25301:015:0018), Metalli tn 4 kinnistut (25301:015:0017) ja nende lähiala. Planeeritava ala suurus ca 1280 m². Detailpllaneeringuga ühendatakse nähakse ette Metalli tn 2 ja Metalli tn 4 kruntide liitmine, mille tulemusel moodustatakse üks 1114 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt. Planeeringuga määratakse krundile ehitusõigus suvila ja kahe aiamaja püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu teemaplaneeringuga „Jõhvi linna vertikaalne ja miljööväärtuslike alade planeerimine“.