Sa oled siin

Õpilaste transport

Koolibuss marsruudil: Kahula-Tammiku-Jõhvi
7:30 - Kahula
7:40 - Kirbulinna
7:50 - Tammiku

NB! Tagasi koolist koju
vald kompenseerib ühe sõidu  koolist-koju koolipäeval.
Esialgu (septembri kuus) palume osta üksikud piletid, need alles hoida, mille alusel vald kompenseerib kulu.

Õpilaste sõidupiletite hüvitamine
Alates 1. jaanuarist 2014 muutub õpilaste sõidupiletite hüvitamise kord. Uue korraga saab tutvuda siin. (Üldhariduskoolide pilaste sõidukulu kompenseerimise kord)
Õpilaste sõidukulude kompenseerimise avalduse vorm (*.odt)(*.pdf)
Sõit kodust kooli ja tagasi hüvitatakse kõikidele Jõhvi valla koolide õpilastele, kelle elukoht ei ole kooliga samas asulas (v.a. Jõhvi küla).

Sõidukulude kompenseerimiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane avaldus, millel on lisatud sõidudokumendid. Kompenseeritakse ainult need piletid/kuukaardid, mille kehtivusest on  möödunud kuni 60 päeva.
 


PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saate alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mille saate alla laadida aarsessilt http://www.libreoffice.ee/,
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/
http://et.libreoffice.org/esileht/
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite