Sa oled siin

1. klassi vastuvõtust

Esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitab Jõhvi Põhikooli või Jõhvi Vene Põhikooli direktorile taotluse kooliminekule eelneval õppeaastal (alates 1. maist).
 
Juhul, kui lapsevanem soovib last koolieast varem kooli panna (st laps on noorem kui 7-aastane jooksva aasta 1. oktoobriks), tuleb tal sellest kirjalikult teavitada Jõhvi Vallavalitsust enne käimasoleva aasta 1. maid. Sooviavaldusele tuleb lisada info kas lasteasutuse hinnang lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse kohta.
Seejärel esitab lapsevanem koolile lapse kooliastumiseks avalduse.
 
Koolieelse lasteasutuse seaduse § 16 lõike 5 kohaselt tuleb lapsevanemal esitada lasteaiast saadud koolivalmiduskaart kooli, kus laps asub õppima. Koolivalmidust saavad hinnata lasteaed ja nõustamiskomisjon, mis asub Rajaleidja keskuses. Nõustamiskomisjoni poole on põhjust pöörduda juhul, kui soovite, et laps läheks kooli varem nõutud vanusest või tervisest tuleneva seisundi tõttu hiljem. Sellistel juhtudel aitavad Rajaleidja nõustamiskomisjoni spetsialistid leida lapsele parima lahenduse.
 
1. septembril 2014 alustas Jõhvis tööd sihtasutuse Innove juhitav RAJALEIDJA keskus, kus pakutakse karjääri- ja õppenõustamisteenuseid.  Keskuste sihtgrupiks on kuni 26-aastased lapsed ja noored, kellele on pakutav teenus tasuta.
Ühtlasi korraldab Rajaleidja keskus Ida-Virumaa nõustamiskomisjoni tööd.
 
Ida-Virumaa Rajaleidja keskus:
aadress Keskväljak 4, 41531 Jõhvi (kaubanduskeskus Tsentraal)
telefon  5886 0704