Sa oled siin

Õigusaktid (planeerimine ja maakorraldus)

Jõhvi vallas asuva maa maksuvabastuse taotlemiseks tuleb selleks õigustatud isikul esitada Jõhvi Vallavalitsusele vabas vormis kirjalik avaldus järgmiste andmetega:
 1) ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta;
 2) pensionitunnistuse number (riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja);
 3) alalise elukoha aadress;
 4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
 5) maakasutusõiguse ulatus.

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik lisab maksuvabastuse taotlemisel taotlusele dokumendi koopia, mis tõendab tema vastavust maksusoodustust saama õigustatud isikule (okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõige 1 või 2 või § 4 lõige 1).

Avaldus maamaksu vabastuse saamiseks saab esitada jooksva aasta 20. jaanuarini k.a.