Sa oled siin

Jõhvi valla Jõhvi linna Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi Keskraamatukogus 5.10 – 02.11.2011.a toimunud Jõhvi valla Jõhvi linna Malmi tn 8 krundi ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitas Kaitseministeerium planeeringulahenduse kohta ettepanekud, millega Jõhvi Vallavalitsus arvestas ning lähtuvalt ettepanekutest korrigeeris planeeringulahendust ja korraldas avaliku arutelu 8.12.2011 Jõhvi Vallavalitsuses. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemusena ei jäänud planeeringulahenduse kohta ülesse ühtegi vaiet ega arvestamata ettepanekut. Jõhvi valla kodulehel (www.johvi.ee) planeeringute registris saab tutvuda esitatud ettepanekutega, Jõhvi Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga.