Sa oled siin

Avalik konkurss Jõhvi Gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi
Jõhvi Gümnaasiumi (Hariduse 5, Jõhvi linn) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori eeldatav tööle asumise aeg on 2. jaanuar 2012.

Kandideerijale esitatavad nõuded:
- vastavus haridusministri 26. augusti 2002. a määrusega nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” §-s 8 kehtestatud nõuetele;
- eesti keele oskus kõrgtasemel;
- koostöövõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada:
- kirjalik avaldus;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
- kandideerija ametikohale asumise motivatsiooni kirjeldus ja visioon koolijuhina Jõhvi Gümnaasiumi arengust;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Dokumendid palume esitada 11. novembriks 2011 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, märgusõna „Gümnaasiumi direktori konkurss“.

Lisainformatsioon e-posti teel: katrin.tamme@johvi.ee, tel. 336 3766.