Sa oled siin

Spordiklubide materjalid

NB! 2016. aastaks saab taotlusi esitada 1. novembrini 2015

Sporditegevuse toetamise kord Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/423092015010

Lisa, eelisarendatavad spordialad Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4230/9201/5010/Lisa.pdf#

Spordiürituste ja -projektide toetamise kord Jõhvi vallas
https://www.riigiteataja.ee/akt/409092015010

ANKEETIDE VORMID
Noorsportlase pearaha toetuse taotlus
Noorsportlase pearaha toetuse aruanne
Tippsportlase tegevustoetuse taotlus
Tippsportlase premeerimise taotlus
Spordiürituste ja -projektide toetuse taotlus
Spordiürituste ja -projektide toetuse aruanne

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saate alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mille saate alla laadida aarsessilt http://www.libreoffice.ee/,
samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Lisainfo:
http://www.libreoffice.ee/meist/
http://et.libreoffice.org/esileht/
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org (Inglise keeles)
http://en.wikipedia.org/wiki/Office_suite