Sa oled siin

Alates 1. oktoobrist 2011 alustab Jõhvi vallas korraldatud olmejäätmete vedu OÜ Ekovir

Alates 1. oktoobrist 2011 alustab Jõhvi vallas korraldatud olmejäätmete vedu OÜ Ekovir (aadress Kaasiku tn.28, Jõhvi küla, Jõhvi vald).
OÜ Ekovir annab rendile või vajadusel müüb kõigile soovijaile jäätmemahuteid. Jäätmemahutite rendihinnad kuni 7. jaanuarini 2013 ei muutu. Kõik teenuse hinnad koos käibemaksuga  on  ühesugused kogu Jõhvi valla haldusterritooriumil.
Korraldatud jäätmevedu täpsustavate lepingute sõlmimiseks on OÜ Ekovir avanud teeninduspunkti:
Narva mnt 10, Jõhvi linn (turu kõrval asuv Kaubakeskus), laupäeval ja pühapäeval kella 10.00 kuni 15.00 ja Kaasiku tn 28, Jõhvi küla, teisipäevast reedeni kella 10.00 kuni 19.00.
Täpsustava lepingu sõlmimimata jätmine ei takista jäätmeveo alustamist. Selleks saadab veoettevõte jäätmevaldajale posti teel veograafiku. Kui on soovi jäätmemahuti ostmiseks või rentimiseks või seni kasutatud mahuti suuruse muutmiseks, siis on parem kohtuda veoettevõtte esindajaga teeninduspunktis.  

1.Teenuse hinnad erinavate sorditud segaolmejäätmete mahutite tühjendamise ja äraveo eest:
kott või mahuti 50 l          1,15 EUR
kott või mahuti kuni 100l      1,15 EUR
mahuti 140 l              1,15 EUR
mahuti 240 l              2,05 EUR
mahuti 370 l              2,05 EUR
mahuti 600 l              5,11 EUR
mahuti 800 l              6,07 EUR
mahuti 1500 l            11,18 EUR
mahuti 2500 l            14,70 EUR
mahuti 4500 l            15,98 EUR

2. Teenuse hinnad erinavate paberi-ja kartongijäätmete mahutite tühjendamise ja äraveo eest:
mahuti 600-800 l    0,64 EUR
mahuti 2500 l        2,88 EUR
mahuti 4500 l        5,75 EUR

3. Teenuse hinnad erinavate biolagunevate jäätmete kogumismahutite tühjendamise ja äraveo eest:
mahuti kuni 140 l        1,15 EUR
mahuti 140 kuni 240 l        2,24 EUR

4. 1 m³ konteinerivälise pakendatud jäätmete laadimise eest veokile 1,28 EUR.

5. 1 m³ suurjäätmete laadimise ja äraveo eest 13,42 EUR.

6. Segaolmejäätmete kogumiseks ettenähtud  mahutite rendihinnad ühes kuus:
mahuti 80 l          1,28 EUR
mahuti 140 l          1,28 EUR
mahuti 240 l          0,64 EUR
mahuti 370 l          3,83 EUR
mahuti 600 l          0,64 EUR
mahuti 800 l          0,64 EUR
mahuti 1500 l          5,75 EUR
mahuti 2500 l          5,75 EUR
mahuti 4500 l        19,17 EUR

7. Segaolmejäätmete kogumise mahutite müügihinnad:
mahuti 80 l          47,29 EUR
mahuti 140 l          47,29 EUR
mahuti 240 l          58,80 EUR
mahuti 370 l          76,69 EUR
mahuti 600 l        198,13 EUR
mahuti 800 l        210,91 EUR
mahuti 1500 l        415,43 EUR
mahuti 2500 l        511,29 EUR
mahuti 4500 l        639,12 EUR

8.  Paberi -ja papijäätmete kogumiseks ettenähtud mahutite rendihinnad ühes kuus:
600-800 l      0,64 EUR
2500 l          5,75 EUR
4500 l        19,17 EUR

9.  Paberi -ja papijäätmete kogumiseks ettenähtud mahutite müügihinnad:
600-800 l    210,91 EUR
2500 l        511,29 EUR
4500 l        639,12 EUR

Info vallavalitsuse telefonil (keskkonna peaspetsialist Hannes Kask) 336 3772 või e-posti aadressil hannes.kask@johvi.ee