Sa oled siin

Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade.

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi valla, Kotinuka küla, Jõhvi äri- ja logistikapargi maa-ala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 07.09 – 05.10.2011.a tööpäeviti kella 9.00-16.30 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 310, Keskväljak 4, Jõhvi), Jõhvi Keskraamatukogus tööajal (Rakvere 13a, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee Avaliku väljapaneku ajal saab detailplaneeringu lahendusega tutvuda ning esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid Jõhvi Vallavalitsuse aadressil Keskväljak 4, 41594, Jõhvi või e-maili teel: johvi@johvi.ee
Planeeringuala piirneb lõunast T1-III Tallinn-Narva maanteega ning läänest Jõhvi-Uikala T13136-I teega. Põhjast ja idast piirneb planeeringuala Kai, Nisumäe, Jaama, Kohtla metskonna maatükk nr 39 katastriüksustega ning jätkuvalt reformimata riigimaaga. Planeeritava ala suurus ca 51,2 ha. Detailplaneeringuga soovitakse muuta valla üldplaneeringut ning näha ette põhiliseks maakasutuse sihtotstarbeks äri-, tootmis- ja transpordimaa. Planeeringuga nähakse ette maa-alale tervikliku äri- ja logistikapargi rajamine.