Sa oled siin

Detailplaneeringu kehtestamise teade

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 02.08.2011 korraldusega nr 1918 Jõhvi vallas Jõhvi linnas asuva Malmi tn 2, Malmi tn 2b, Malmi tn 2e kruntide detailplaneeringu (koostaja OÜ Melotrix Grupp töö nr K1612/10). Planeeringuga nähakse ette Malmi tn 2 kinnistult 2091 m² pinnaga maa-ala eraldamine ning liitmine Malmi tn 2b kinnistuga. Pos 1 krundi aadressi ettepanek on Malmi tn 2b, krundi pindala 3330 m², sihtotstarve 100 % tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande asutuse maa, katastri sihtotstarve ärimaa. Krundile määrati ehitusõigus kiirabi liini ja varuautode garaažide ehitamiseks. Kokku on krundile lubatud ehitada kuni 3 hoonet, ehitusaluse pindalaga kuni 1040 m², hoonete lubatud kõrgus on kuni 9 m. Pos 2 krundi aadressi ettepanek on Malmi tn 2, pindala 9314 m², sihtotstarve 100% mootorsõidukite remondi- ja hooldusmaa, katastrisihtotstarve ärimaa. Krundile on lubatud ehitada kuni 5 hoonet, ehitusaluse pindalaga kuni 2800 m², hoonete lubatud kõrgus on kuni 9 m. Malmi tn 2e kinnistu piire ja sihtotstarvet ei muudetud. Krundi pindala 28 m², sihtotstarve 100 % elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitiste maa, katastri sihtotstarve tootmismaa. Krunt on olemasoleva alajaama teenindamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee