Sa oled siin

Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus kehtestas 26.07.2011 korraldusega nr 1901 Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu (koostaja Jõhvi Vallavalitsus töö nr DP 7).
Planeeringuga määrati Tartu mnt 30a krundile ehitusõigus ärihoonete ehitamiseks ja laiendamiseks, lahendatati liikluskorralduse ja parkimise üldised põhimõtted. Tartu mnt 30a maaüksuse piire ja katastri sihtotstarvet ei muudetud. Krundi aadressiks jääb endiselt Tartu mnt 30a, katastri sihtotstarbeks jääb 100% ärimaa (002) ja detailplaneeringu sihtotstarbeks mootorsõidukite remondi- ja hooldusmaa (LH). Krundi pindala 5773 m². Hoonete lubatud suurim ehitusalune pind on kuni 2800 m² ning krundi täisehitusprotsent on kuni 49%. Krundile on lubatud ehitada kokku kuni 3 hoonet, mille suurim lubatud kõrgus maapinnast on 10 m (abs. kõrgus 70.90). Hoonete suurim lubatud korruste arv on kuni 2. Lisaks kahele maapealsele korrusele on lubatud rajada ka üks maa-alune korrus parkla jaoks. Mitme hoone ehitamisel on lubatud hoonete omavaheline ühendamine galeriiga.Planeeringu lahendus on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga./Detailplaneeringu kehtestamise otsusega ja kehtestatud detailplaneeringuga on võmalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses tööajal (Keskväljak 4, Jõhvi) ja Jõhvi valla kodulehel http://www.johvi.ee/