Sa oled siin

Jõhvi linna, Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Avalikustatavad failid

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna, Tartu mnt 16 ja selle lähiümbruse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 14.juunil 2011.a kell 13.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kruntide piirid, moodustada transpordimaa sihtotstarbega krundid ja ehitusõigus avaliku parkla rajamiseks. Planeeritav ala asub Jõhvi linnas ning hõlmab 3. Tartu põik, Tartu maantee ja Tallinn-Narva raudtee vahelist maa-ala, mis on jätkuvalt reformimata riigi omandis olev maa. Planeeritava ala suurus on ca 4 ha.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda 10.06.2011 – 14.06.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee