Sa oled siin

Ehitus

Uue ehitusseadustiku jõustumine on toonud 1. juulist 2015  kaasa mitmeid muudatusi. Kui vana  ehitusseaduse kohaselt on ehitamiseks vajalik kas ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine, siis uue seadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

0-20 m² ja kuni 5 m kõrge hoone või rajatise püstitamine, ümberehitamine, laiendamine, osa asendamine samaväärsega, lammutamine, kui ka kasutustarbe muutmine ei nõua ehitusteatist ning ehitusluba ega ka kasutusteatist kui ka kasutusluba.

Ehitusteatis tuleb esitada 20–60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel.

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.

Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba. Ehitusloa ja kasutusloa taotluse ning ehitusteatise ja kasutusteatise saab esitada elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid leiate siit: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister