Sa oled siin

Jäätmemajandus

Segapakendikonteinerite (600 l) tühjendamine toimub kaks korda kuus graafiku (graafik pdf-formaadis) alusel.

Korteriühistute kasutuses olevad kollased 600 liitrilised segapakendikonteinerid tühjendatakse
tasuta. Korteriühistu peab tagama veopäeval mahutile juurdepääsu ja jälgima, et
segapakendikonteinerisse ei paigutataks muid jäätmeid.

Jõhvi vallas osutab jäätmeveo teenust kuni 13. maini 2018 osaühing Ekovir

HINNAKIRI

Alates 1. maist 2017 on muutunud segaolmejäätmete veo hinnad

 


Jõhvi Vallavalitsus annab teda, et muutunud on ohtlike jäätmete kogumispunkti asukoht. Alates 16.05.2016.a konteiner asub Tolmet Eesti OÜ territooriumil aadressiga Kaasiku tn 30 Jõhvi külas (Sompa tee ääres, Kaasiku tn 32 kõrval asuv metalljäätmete punkt).
Ohtlikud jäätmed võetakse tasuta vastu Jõhvi valla elanikelt tööpäeviti ajavahemikul 08:00 – 17:00.
Jäätmete äraandmiseks tuleb kohapeal pöörduda Tolmet Eesti OÜ töötaja poole, kes avab Teie jaoks konteineri ning pärast paneb selle uuesti kinni.
Tuletame meelde, et ohtlike jäätmete kogumispunkti saab tuua peamised kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, milleks on:
pliiakud
patareid
vedelad õlijäätmed
õlifiltrid
vanad värvid ja lahustid
päevavalguslambid
televiisorid, arvuti kuvarid,raadioaparaadid
ravimid, süstlad
elavhõbe, meditsiinilised kraadiklaasid
tulekustutid
külmkapid, sügavkülmikud
toksilised ja teised kemikaalid
pastalaadsed õlijäätmed, õlised kaltsud
tahmakassetid.
Elektri- ja elektroonikajäätmeid on võimalik tagastada poodi ilma sealt uut seadet ostmata juhul, kui 10 km raadiuses ei ole ühtegi elekti- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Samas, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed saab viia ka ülalmainitud kogumispunkti. Kogumispunktis tasuta vastuvõetavate seadmete nimekirja kuuluvad:
suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, röstrid, kellad, kaalud, kohvimasinad jms);
kodused IT-seadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid, mobiiltelefonid,
automaatvastajad, printerid jms);
tarbeelektroonikaseadmed (raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
luminofoorlampide valgustid ja sirged luminofoorlambid,
kompaktlambid;
elektritööriistad (va. tööstuslikud);
elektrilised mänguasjad;
seire ja valveseadmed
(suitsuandurid, kütteregulaatorid, termostaadid jms).
NB! Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed.
Kasutatud patareide kogumiskastide asukohad Jõhvi valla territooriumil:
 
Jõhvi vallamaja, Kooli tee 2, Jõhvi linn;
ohtlike jäätmete kogumispunkt aadressiga Kaasiku tn 30 Jõhvi külas;
kõik kauplused, kes tegelevad sellist liiki patareide müügiga.
 
Vanad rehvid
 
Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA vastu esmaspäevast reedeni kell 7.30-19.30 aadressil Kaasiku 32, Jõhvi (Kuusakoski AS-i Jõhvi teenindusplats).
 
Ehitus- ja lammutusjäätmeid saab tasu eest ära anda Uikala prügilasse, mis asub ülal mainitud aadressil. Samuti prügilas võetakse vastu ka asbestisisaldavaid jäätmeid.
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (lehed, oksad, niidetud hein) on soovitav kompostida oma kinnistul, kui kinnistu suurus seda lubab. Seoses heakorratalgute tegemisega saab kevadel ja sügisel biolagunevaid aiajäätmeid tasuta üle anda heakorratöödega tegelevale ettevõttele, eelnevalt leppides kokku vallavalitsusega. Tasuta saab üle anda kilekottidesse pakendatuid aia- ja haljastusjäätmeid. Muul ajal saab aia- ja haljastusjäätmeid üle anda tasu eest Uikala prügilasse
Üldiselt Jõhvi vallas toimub korraldatud jäätmevedu kogu valla haldusterritooriumil. Korraldatud jäätmeveo konkursi tulemusel tegeleb segaolmejäätmete kogumisega alates 20.02.2013 Jõhvi valla territooriumil OÜ EKOVIR alusel. Korraldatud jäätmevedu hõlmab ka suuremõõtmeliste jäätmete (mööbel) kogumist ja äravedu. Mahukad jäätmed, mida ei ole võimalik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutitesse, tuleb paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse ning korraldada nende äravedu vähemalt 3 päeva jooksul, võttes OÜ Ekovir-iga ühendust. Suuremõõtmelisi jäätmeid (mööbel) võib viia ka Uikala prügilasse
 
Teiste jäätmega seotud küsimuste tekkimisel alati võib ühendust võtta Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistiga telefonil 336 3772 või e-maililt svetlana.jyrgens[at]johvi.ee.