Sa oled siin

Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi linna Tartu mnt 30a krundi ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 17.mail 2011.a kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314). Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 30a krunti (katastritunnus 25301:007:0096) ja läheduses asuvat tänava maa-ala. Planeeritava ala suurus ca 0,7 ha. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Jõhvi linna üldplaneeringu ja teemaplaneeringuga. Detailplaneeringuga määratakse krundile ehitusõigus olemasoleva autohoolduse hoone laiendamiseks ja uue ärihoone püstitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas Jõhvi linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek  toimub 10.05 – 17.05.2011 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee