Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi spordispetsialisti ametikoha täitmiseks.

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi spordispetsialisti ametikoha täitmiseks.
Spordispetsialisti peamiseks ülesandeks on valla spordivaldkonna töö koordineerimine ning harrastusspordi edendamine.

Spordispetsialisti eeldatav tööle asumise aeg on märts 2011.

Nõuded kandidaadile:

  • vastama Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud vanemametnike põhigruppi teenistuseks vajalikele miinimumnõuetele hariduse, keele, kogemuste, oskuste, teadmiste ja isiksuseomaduste poolest;
  • hea suhtlemisoskus;
  • algatusvõime ja loovus;
  • sihikindlus;
  • täpsus ja korrektsus;
  • eesti keele oskus kõrgtasemel ja hea vene keele oskus;
  • pingetaluvus;
  • arvuti kasutamise oskus;

Kasuks tuleb eelnev töökogemus spordivaldkonnas.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
kirjalik avaldus;
elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
haridust tõendavad dokumendid;
kandidaadi tegevuskava sporditöö korraldamisest ja arendamisest Jõhvi vallas
muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Dokumendid palume esitada 28. veebruariks Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi (märgusõna „Jõhvi Vallavalitsuse spordispetsialist“). Lisainfo e-posti aadressil natalia.agejeva@johvi.ee või telefonil 336 3747

Undefined