Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus soovib tellida haldusülesande täitmist, milleks on parkimise korraldamine ja -järelevalve Jõhvi linnas

Jõhvi Vallavalitsus registrikood 75033483 soovib tellida haldusülesande täitmist, milleks on parkimise korraldamine ja -järelevalve Jõhvi linnas.

Hanke kuulutuse avaldamise kuupäev: 16.12.2010
Hanke nimetus: Parkimise korraldamise ning -järelevalve haldusülesande täitmise tellimine Jõhvi linnas
Hanke lühiiseloomustus: Käesoleva hanke eesmärgiks on Jõhvi linnas parkimise korraldamise ja valveta tasulistel parkimisaladel parkimise järelevalve haldusteenuse tellimine.
Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: pakkuja soovitud viivistasudest laekuva tulu protsent
Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev: 16.12.2010
Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev: 30.12.2010 kell 11.00

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku kontaktandmed,info, kuhu hankija peab hanke- dokumendid saatma (e-post, aadress, faks).

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada ja kes väljastab hankedokumendid: Paul Lek tel.: 51 491 902, e-post: paul.lek@johvi.ee
Pakkumuste esitamise kuupäev: 04.01.2011 kuni kella 11.00-ni

Vallavalitsuse korraldus 14.12.2010 nr 1321