Sa oled siin

Jõhvi Vallavalitsus viib läbi avaliku konkursi Jõhvi lasteaia Pillerkaar (Puru tee 15) direktori ametikoha täitmiseks

Jõhvi Vallavalitsus viib läbi avaliku konkursi Jõhvi lasteaia Pillerkaar (Puru tee 15) direktori ametikoha täitmiseks. Direktori eeldatav tööle asumise aeg on 1. veebruar 2011.

Kandideerijale esitatavad nõuded:

  • vastavus haridusministri 26. augusti 2002.a määruses nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele
  • eesti keele oskus kõrgtasemel
  • arvuti kasutamise oskus
  • koostöövõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoksus

Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus
  • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
  • kandidaadi tegevuskava asutuse juhtimisel
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Dokumendid palume esitada 5. jaanuariks 2011 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Keskväljak 4, 41595 Jõhvi, märgusõna „Lasteaia direktori konkurss“.
Lisainformatsioon e-posti teel: katrin.tamme@johvi.ee, tel. 336 3766.