Sa oled siin

Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek

Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi Keskraamatukogus 13.08 – 10.09.2010.a toimunud Jõhvi linna, Jõhvi-Tartu-Valga maanteel asuva Jõhvi liiklussõlme maa-ala ja selle lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul ning sellele järgnenud 12.oktoobril 2010.a toimunud avalikul arutelul laekus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta kokku neljalt isikult. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta saab infot Jõhvi valla kodulehelt (www.johvi.ee), kus saab tutvuda esitatud ettepanekute ja vastuväidetega, Jõhvi Vallavalitsuse seisukohtadega ning avaliku arutelu protokolliga.