Sa oled siin

Sõpruslinnad ja -omavalitsused

Sõpruslinnaga on tegemist juhul kui on allkirjastatud sõpruslinnade leping või laiapõhjaline (paljusid valdkondi hõlmav) koostööleping/protokoll.

Postava, Valgevene Rahvavabariik
 
Postava Rajoonikomitee
Lenini plats 25
Vicébski oblast
Valgevene Vabariik
 
Sõprusleping sõlmitud 2009. aastal
 
Lepingu sõlmimise eesmärk - et meie multikultuurses Jõhvi kogukonnas säiliksid siinsete valgevenelaste sidemed oma juurtega. Samuti annab leping head eeldused äriinimestele vastastikuste kontaktide loomiseks, kuna baasusaldus on omavalitsuste koostöös juba loodud ning loomulikult rikastavad külalised kohalikku kultuurielu.

 
Olecko, Poola Vabariik
 
Sõprussuhted aastast 2006

Koostöövaldkonnad:
Internetiaadress: http://www.olecko.pl/


Loimaa, Soome Vabariik
 
Loimaan kaupunki
Kauppalankatu 3
32200 LOIMAA
Finland

Sõprussuhted aastast 1993, sõprusleping aastast 1997.
 
Koostöövaldkonnad: linnajuhtimine, majandus, haridus, kultuur, noorsootöö.
Toimunud on linnajuhtide ja -ametnike, tantsu- ja muusikakollektiivide vahetused.
Aastail 2001-2003 toimus  Jõhvi Gümnaasiumil Loimaaga Comeniuse programmi raames koostööprojekt agkooliõpetajatele ja -õpilastele, mis käsitles eri maade kultuuritraditsioone.
2005.aastal viibisid Jõhvi õpilased Loimaa rahvusvahelises noorsoolaagris. Jõhvi Lions klubil on kontaktid Loimaa Lions klubiga.
 
Internetiaadress: www.loimaa.fi
 
 
Uddevalla, Rootsi Kuningriik
 
Uddevalla kommun
Stadshuset Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Sweden

Sõprussuhted aastast 1993, sõprusleping aastast 1997.
 
Koostöövaldkonnad: haldusjuhtimine, linnaplaneerimine, majandus, haridus, kultuur, noorsoo- ja sotsiaaltöö.
Ajavahemikus 1995-2001 on toimunud rida linnajuhtide ja -ametnike vahetusi ja projekte omavalitsuse juhtimise, kohaliku demokraatia, komuunaalmajanduse, linna planeerimise, soolise võrdõiguslilkkuse, sotsiaaltöö ja kriminaalpreventsiooni valdkonnas.
Uddevalla Agnebergi Gümnaasiumiga on Jõhvi Gümnaasiumil pikaajalised kontaktid ettevõtlusõppe juurutamiseks kooli gümnaasiumiastmes. Toimunud on mitmeid õpilasvahetusi. Kontaktid Uddevallaga on ka Jõhvi muusika-, spordi- ja kunstikoolil. Jõhvit on külastanud Uddevalla ettevõtjad.
Uddevallas tegutsev mittetulundusühing „Eesti Sõbrad” on toimetanud Jõhvi abisaadetisi siinsetele sotsiaal- ja haridusasutustele.
 
Internetiaadress:  www.uddevalla.se
 
Uddevalla kommun
Stadshuset Varvsvägen 1
451 81 Uddevalla
Sweden
 
 
Thisted, Taani Kuningriik
 
Thisted kommune
Asylgade 30
7700 Thisted
Denmark
 
Sõprussuhted aastast 1998, sõprusleping aastast 2000.
 
Koostöövaldkonnad: haldusjuhtimine, haridus, kultuur, noorsootöö.
Thistedis omavalitsusega on toimunud Jõhvi kunstikooli näituste, kunstiõptajate- ja muusikakollektiivide vahetusi.
 
Internetiaadress: www.thisted.dk
 
 
Skien, Norra Kuningriik
 
Skien kommune
Postboks 158
Rådhuset
3701 Skien
Norway
 
Sõprussuhted aastast 2000, sõprusleping aastast 2003.
 
Koostöövaldkonnad: haldusjuhtimine, haridus, kultuuri, noorsootöö.
Skieni omavalitsusega on toimunud aastatel 2004 ja 2005 kultuurikollektiivide vahetusi. Aastal 2004 esines Jõhvis Skieni Meestelaulu Selts, 2005.aastal Skienis Tammiku segaansambel ja toimus Jõhvi Kunstikooli õpilastööde näitus.

 
 
Kingisepp, Vene Föderatsioon

Koostööleping aastast 1999.
 
Koostöövaldkonnad: haldusjuhtimine, linnaplaneerimine, majandus,  turism, haridus, kultuur, sport, sotsiaal- ja noorsootöö, tervishoid.
 
Munitsipaalüksuse - Kingissepa munitsipaalrajoon - administratsiooniga on toimunud omavalitsus- ja  ärisektori ning haridusjuhtide vahetusi, samuti  laste muusika- ja spordikollektiivide delegatsioonide vahetusi. Aastatel 2001-2004 toimus TACIS programmi ühisprojekt väike- ja keskmise suuruse ettevõtete arendamise alal, 2005.a. Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud meediaõppe alane haridusprojekt gümnaasiumiõpilastele.
 
Internetiaadress: www.kingisepplo.ru
 
Российская Федерация
188480, Кингисепп Ленинградской области,
К. Маркса, 2-а.