Sa oled siin

Jõhvi partnerlinnad ja omavalitsused

Partnerlinnaga on tegemist kui omavalitsuse poolt on allkirjastatud  mingi valdkonna koostööleping (näiteks haridus) või tehakse koostööd omavalitsuste tasemel ilma lepinguta.
 
 
Norderstedt, Saksamaa Liitvabariik
 
Stadt Norderstedt
Rathausallee 50
22846 Norderstedt
Germany
 
Sõprussuhted aastast 1989
 
Koostöövaldkonnad: haridus, noorsootöö, kultuur.
Norderstedti linnaga on toimunud sotsiaaltöö,  kultuuri ja haridusalaseid projekte ja vastava valdkonna delegatsioonide vahetusi. Kontaktid on laiapõhjalised, hõlmates muuhulgas linnakodanike vahelised sõprus- ja ärikontakte. Jõhvi ettevõtjad, kunstnikud ja kultuurikollektiivid on osalenud Norderstedti jõululaadal. Jõhvit on külastanud mitmed Norderstedti kultuuri- ja muusikakollektiivid. Jõhvi nukuteatril „Lepatriinu” on koostöösidemed kolleegidega Norderstedti nukuteatris.
 
Internetaadress: www.norderstedt.de
 
 
Strömsund, Rootsi Kuningriik
 
Strömsund kommun
Storgatan 15
Box 500
83324 Strömsund
Sweden
 
Koostöö alates aastast 1993
 
Koostöövaldkonnad: haridus, kodanikukaitse.
 
Jõhvil on olnud pikaaegne koostöö Strömsundi Hjalmar Strömerskolaniga erinevate haridusprogrammide (majandus, meedia) ja kodanikukaitse alal. Toimunud on mitmeid õpilaste ja õpetajate vahetusi Jõhvi Gümnaasiumi ja Jõhvi Mäehariduskeskuse (praeguse Jõhvi Ametikooli) vahel.
 
Internetiaadress: www.stromsund.se
 
 
Ogre rajoon, Läti Vabariik
 
(logo)
 
Ogres rajona padome
Brivaba str. 33
Ogre
5001 Latvia
 
Koostööleping aastast 2004

Koostöövaldkonnad: haldusjuhtimine, arendustegevus, turism, projektipõhine tegevus.

Aastal 2003-2004 toimus tursimialane PHARE projekt Ogre regionaalse omavalitsusliiduga. 2003.aastal külastasid Ogre rajooni Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja omavalitsusjuhid. 2004.aastal viibisid Jõhvis Ogre rajooni omavalitsusjuhid ja turismiettevõtjad.

Internetiaadress: http://www.ogre.lv
 
 
Ooststellingwerf, Hollandi Kuningriik
 
Gemeente Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA, Oosterwolde
Netherlands
 
Koostöö aastast 2001
 
Koostöövaldkonnad: tööhõive- ja sotsiaalpoliitika, noorsootöö.
 
Aastatel 2000-2001 toimus Jõhvi linna ja Ooststellingwerfi omavalitsuse vahel MATRA programmi poolt finantseeritud tööhõive- ja sotsiaalvaldkonna alne koostööprojekt, millest kasvasid välja laiemad sidemed kahe omavalitsuse vahel. Oostellingerfi omavalitsus on aidanud kaasa Jõhvi sotsiaal- ja tööhõivepoliitika väljaarendamisele, samuti on tehtud koostööd noorsootöö ja noorte kriminaalpreventsiooni valdkonnas.
 
Internetiaadress:http://www.ooststellingwerf.nl
 
 
Kerava, Soome Vabariik
 
Town Hall
Kauppakaari 11
04200 Kerava
Finland
 
Koostöö aastast 2002
 
Kerava-Jõhvi-Kingissepa omavalitsuste vahel toimus aastatel 2002-2004  TACIS programmi ühisprojekt väike- ja keskmise suuruse ettevõtete arendamise alal. Kerava
on olnud  eeskujuks Jõhvi tööstuspargi rajamisele.
 
Internetiaadress: www.kerava.fi
 
 
Outokumpu, Soome Vabariik
 
Outokummun kaupunki
PL 47 83501
Outokumpu (013) 5591
Finland
 
Koostöö aastast 1987
Jõhvi Kunstikool omab tihedaid sidemeid Outokumpu Kunstiklubiga. Korraldatakse ühiseid maalilaagreid ja näitusi.
Internetiaadress: http://www.outokummunkaupunki.fi/