TÄHELEPANU!
Ajavahemikul 3. – 16. mai 2021 täidavad Jõhvi Vallavalitsuse teenistujad teenistusülesandeid 60% ulatuses kaugtööna ning 40% ulatuses kontoris, arvestades kinnitatud vastuvõtuaegadega.
NB! Ametnike vastuvõtule palume eelnevalt registreeruda.

Statistika

Rahvaarv: 11 227 (01.04.2021)
Pindala: 124 km²
Suurim asula: Jõhvi linn (9648)
Koole: 2
Lasteaedu: 1 (3 maja)
Külasid: 11, 1 alevik
Huvikoole: 3