Sa oled siin

E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramine

Valminud on maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu “E20 Jõhvi–Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine ja Narva ümbersõidu trassikoridori määramineesialgne eskiislahendus.

Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on leida sobivaim asukoht põhimaanteele, et parandada liiklusohutuse tingimusi maanteel ning tagada sujuv ja usaldusväärne ühendus erinevate sihtpunktide (rahvusvaheline ja riigisiseste linnade) vahel. Asukohavalikul on lähtutud majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest.

Planeeringu koostamise käigus on täpsustunud need maantee lõigud, kus on otstarbekas ja võimalik olemasoleva maantee õgvendamine ning lõigud, kus on õigustatud maantee rajamine uues asukohas. Eskiislahendus kajastab sobivaimat trassi asukohta Jõhvi põhja- ja idapoolsele ja Sillamäe ümbersõidule ning Narva ümbersõidule (Vodava-Riigiküla teelõik, 1991. aastal instituudi „Lengiprotrans“ poolt koostatud Narva ja Ivangorodi ümbersõidu tehnilis-majanduslikus põhjenduses valitud Narva ümbersõidu täpsustus).

Teemaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 03. septembril 2010 algusega kell 13.00 Ida-Viru Maavalitsuses (Keskväljak 1, Jõhvi) ning 07. septembril 2010 algusega kell 11 Sillamäe Linnavalitsuse volikogu saalis (Kesk 27, Sillamäe) ja kell 14.00 Vaivara vallamaja volikogu saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik).

Teemaplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda alates 27. augustist 2010 kohalikes omavalitsustes (Kohtla, Jõhvi, Toila, Vaivara Vallavalitsuses ning Kohtla-Järve ja Sillamäe Linnavalitsuses), Ida-Viru Maavalitsuse veebilehel www.ivmv.ee alajaotuses Programmid ja projektid / Planeeringud ning teemaplaneeringu veebilehel http://johvinarva.hendrikson.ee/

Teemaplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Ida-Viru Maavalitsus (keskväljak 1, Jõhvi 41594), kontaktisik Tiit Toos tiit.toos@ivmv.ee, tel 332 1263.