Sa oled siin

Projekteerimistingimuste andmise menetlus

Jõhvi Vallavalitsus on algatanud 31.07.2018 korraldusega nr 554 projekteerimistingimuste andmise menetluse Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringus kajastatud põhimõtete täpsustamiseks Pargikeskuse kaubandus- ja vabaajakompleksi maa-alal ning on koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. 
 
Projekteerimistingimuste taotluse on esitanud Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ. 
Taotluse kohaselt soovitakse:
  • ehitada kompleks kahes järgus, kusjuures esimeses järgus on kavas ehitada valdavalt kaubandus- ja teeninduse kasutusotstarbega hooneosa ning teises etapis veekeskuse, jäähalli ning hotelli hooneosad;
  • muuta veekeskuse ning jäähalli hooneosade asukohta detailplaneeringuga kavandatud hoonestusala piirides;
  • lahendada sõuduautode parkimine esimeses etapis ajutise lahendusena maapealsete parklatega ning hoonesisene parkimine kavandada teises etapis;
Projekteerimistingimuste taotlusele on esitatud asendiplaani skeem ning visualisatsioonid (pildid allpool), millel on näidatud ehitamise etapilisus ning hooneosade asukohad.
 
Ehitusseadustikust tulevalt (§ 31 lg 1) korraldatakse projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena, mille käigus on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.
Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga ning Jõhvi linnapargi, Pargi tänava ja perspektiivse Puru tee vahelise maa-ala detailplaneeringuga on võimalik tutvuda allolevate linkide alt.
TAOTLUS
 
Ettepanekud ja vastuväited eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Jõhvi Vallavalitsuse postiaadressile Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-posti aadressile johvi@johvi.ee hiljemalt 23. augustil 2018.a.
Projekteerimistingimuste avaliku väljapaneku tulemuste arutamine toimub avalikul istungil, mis toimub otsustatakse vallavalitsuse avalikul istungil, mis toimub 28. augustil algusega kell 16:00 Jõhvi Vallavalitsuse suure saalis (Kooli 2, Jõhvi).
Täiendava informatsiooni saamiseks või küsimuste tekkimisel pöörduda vallavalitsuse arhitekti poole.
 
Pargi keskus 1
 
Pargi keskus 3
 
Pargi keskus 2
 
Pargi keskus 5
 
 
Pargi keskus 6