Sa oled siin

Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu avaliku arutelu tulemuste teade

Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi Keskraamatukogus 10.05-07.06.2010.a avalikul väljapanekul olnud Jõhvi linna Tallinn-Narva raudtee, Narva maantee ning Rakvere tänava ja Jõhvi-Kose maantee vahelise maa-ala detailplaneeringu ning sellele järgnenud 29.juunil 2010 toimunud avalikul arutelul laekus kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta kokku viielt isikult. Nelja isiku ettepanekute ja vastuväidete osas jõuti kompromissile. Vaidlustes FIE-ga Aleksei Kramskoi kokkuleppele ei jõutud. Planeeringulahenduse kohta esitatud ettepanekute ja vastuväidete, Jõhvi Vallavalitsuse seisukohtade ning avaliku arutelu protokolliga on võimalik tutvuda Jõhvi valla kodulehel (www.johvi.ee, planeeringute registris), kust saab ka informatsiooni planeeringu edasise menetlemise kohta. Detailplaneering suunatakse peale ettepanekute sisseviimist Ida-Viru Maavanemale järelevalve teostamiseks ning seejärel Jõhvi Vallavolikogule kehtestamiseks. Enne kehtestamist teavitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikuid e-maili teel planeeringu lõppversiooniga tutvumise võimalusest.