Sa oled siin

Germo maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avalik arutelu

Jõhvi Vallavalitsus korraldab Jõhvi vallas Kahula külas asuva Germo maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava avaliku arutelu 24.augustil 2010.a kell 14.00 Jõhvi Vallavalitsuse suures saalis ( Keskväljak 4, Jõhvi, ruum nr 314).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kehtivat üldplaneeringut muutes maatulundusmaa elamumaaks, anda ehitusõigus, määrata kruntide piirid ning lahendada liikluskorraldus ja kruntidele juurdepääsud. Planeeritav ala hõlmab Germo katastriüksust (katastritunnus 25201:003:0069), planeeritava ala suurus on ca 2,4 ha ja see asub altkaevandatud alal, kus projekteerimisel ning ehitamisel tuleb arvestada vastavaid erinõudeid. Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub 17.08.2010 – 24.08.2010 Jõhvi valla kodulehel www.johvi.ee