Sa oled siin

Jõhvi valla, Sompa küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik arutelu

Jõhvi valla, Sompa küla, Uue-Kevade maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalikul väljapanekul laekus üks kirjalik ettepanek planeeringulahenduse kohta. Sellest lähtuvalt korraldab Jõhvi Vallavalitsus vastavalt Planeerimisseaduse § 21 lõikele 1 detailplaneeringu avaliku arutelu 16.augustil 2010 algusega kell 11.00 Jõhvi Vallavalitsuses (ruum nr 314, Keskväljak 4, Jõhvi).